Wskaźnik OEE
Blog

Wskaźnik OEE jako fundament Przemysłu 4.0

27 lutego, 2024
Author:

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie przemysłowym, gdzie nowoczesne technologie zmieniają tradycyjne podejście do produkcji, pojawia się coraz więcej narzędzi optymalizujących procesy produkcyjne. Jednym z kluczowych wskaźników, w kontekście Przemysłu 4.0 jest OEE (Overall Equipment Effectiveness). Pozwala on na szczegółową analizę maszyn i urządzeń pod kątem trzech głównych elementów. Czy wiesz jakie korzyści przynosi OEE? Czy masz wszystko, czego potrzeba do jego wdrożenia? Komplet informacji znajdziesz w poniższym artykule!

Czym jest wskaźnik OEE?

OEE jest wskaźnikiem wykorzystania maszyny, który umożliwia ocenę, czy dane urządzenie produkowało z oczekiwaną jakością i wydajnością. Jest to parametr złożony, oparty na trzech podstawowych wskaźnikach: dostępności, wydajności i jakości. Każdy z tych elementów oceniany jest na podstawie dedykowanych wzorów, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb danego zakładu produkcyjnego.

  1. Dostępność odnosi się do czasu, w którym maszyna jest gotowa do pracy w porównaniu do planowanego czasu produkcji. Uwzględnia ona przestoje planowane, np. przerwy czy przezbrojenia maszyny, oraz przestoje nieplanowane takie jak awarie. Jest to wskaźnik, który często podlega dostosowaniom w zależności od indywidualnych potrzeb parku maszynowego. 
Wskaźnik OEE

2. Wydajność mierzy, jak szybko maszyna produkuje towary w stosunku do jej teoretycznej maksymalnej wydajności. Uwzględnia ona różne czynniki m.in. przestoje krótkotrwałe i spowolnienia procesu. Oznacza ilość wyprodukowanych sztuk, względem założonego celu.

Wskaźnik OEE

3. Jakość koncentruje się na proporcji produktów spełniających wymogi jakościowe do ogólnej liczby wyprodukowanych sztuk. Zazwyczaj jest to stosunek produktów bez wad (sztuki OK) do całkowitej liczby wyprodukowanych sztuk (Sztuki OK + Sztuki NOK).

Wskaźnik OEE
Wskaźnik OEE

Sam wskaźnik OEE to po prostu przemnożenie powyższych parametrów, liczony jest zawsze w ten sam sposób:

Wskaźnik OEE

Korzyści z implementacji OEE

Główną korzyścią płynącą z wdrożenia OEE jest możliwość obserwacji realnej efektywności maszyn i adekwatne zarządzanie parkiem maszynowym. Dzięki zainstalowanej aplikacji webowej można z poziomu biura obserwować i analizować stan zakładu pod kątem wskaźników OEE oraz stanu maszyny. Dzięki temu można zobaczyć, jaki poziom OEE osiągają poszczególne sprzęty. W zależności od tego możemy ustalić, czy istniejąca baza maszynowa jest wystarczająca do realizacji założonej produkcji, czy też konieczne jest dokupienie nowych urządzeń. Ponadto monitorowanie OEE pozwala na identyfikację i eliminację przestojów oraz awarii, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności produkcji.

Wymagania do wdrożenia OEE

Implementacja tego wskaźnika jest pierwszym krokiem wprowadzania koncepcji Przemysłu 4.0. Jest to stosunkowo łatwy element cyfryzacji zakładu produkcyjnego, który pozwala na łagodne wprowadzanie kolejnych zmian jednak, aby tak się stało, niezbędne jest kilka elementów.

Wskaźnik OEE furtką do Industry 4.0

Wdrożenie OEE otwiera drogę do dalszych innowacji w ramach Przemysłu 4.0, jak np. systemy traceability, które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne zarządzanie produkcją i jakością produktów. Dzięki infrastrukturze wdrożonej w celu monitorowania OEE możliwe jest łatwe rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe moduły takie jak skanery kodów, które umożliwiają śledzenie konkretnych partii produktów.

Implementacja wskaźnika OEE jest kluczowym krokiem na drodze do wdrożenia założeń Przemysłu 4.0. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu dostępności, wydajności i jakości maszyn, możliwe jest nie tylko optymalizowanie procesów produkcyjnych, ale również efektywne zarządzanie zasobami maszynowymi. Wdrożenie OEE pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów produkcji oraz poprawę jakości wyprodukowanych towarów.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

Author:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.