Raportowanie produkcji

Zyskaj wiedzę o tym, co aktualnie dzieje się w parku maszynowym i miej stały dostęp do wskaźników produktywności. Rozwiązanie umożliwia wgląd do kluczowych danych zebranych w czasie rzeczywistym z zakładu produkcyjnego. Znacznie ułatwia to zarządzanie rozproszoną strukturą — fabrykami, które znajdują się w innym mieście, kraju, na różnych kontynentach.

Raport Produkcyjny — technologia

Raport produkcyjny zawiera szereg informacji przedstawionych w wizualnej i przystępnej do analizy formie. Raporty produkcyjne oparte są m.in. na narzędziach takich jak: Microsoft Power BI czy Microsoft SQL Server. Nie same dane, ale odpowiednie konteksty względem maszyny, operatora oraz procesu pozwalają na efektywną reakcję. Transparentna jest pełna genealogia produkcji, wychodząc od najważniejszego ogółu (przeglądu produkcji z całego dnia) do szczegółowych danych, dotyczących konkretnego zlecenia, maszyny i wyrobu. Na podstawie danych wyliczane są najważniejsze wskaźniki.

Raport produkcyjny — co może zawierać?

Dane dotyczące użytych surowców i komponentów (traceability) - mogą służyć do identyfikowalności produktu z komponentami i surowcami biorącymi udział w procesie wytworzenia)Data i czas produkcjiNumer zlecenia produkcyjnegoIdentyfikator operatora i stacjiParametry procesu, np. temperatura, momenty skrętów, ciśnienieIdentyfikacja kolejności procesówUżyte narzędziaStatus zakończenia operacji (OK/NOK), w tym powód NOK

Nadzorowanie procesu produkcyjnego dzięki integracji z ERP

Samo automatyczne raportowanie produkcji i dostęp do szeregu danych może stanowić dla zarządzających i liderów nie lada wyzwanie. Szczegółowym danym należy bowiem nadać odpowiedni kontekst. Rozwiązania Portalu Produkcyjnego umożliwiają określenie m.in. kontekstu danej maszyny czy operatora. Integracja z systemem ERP pozwala natomiast automatycznie przesłać wszystkie informacje, istotne z punktu widzenia zarządzania produkcją, m.in. takie jak:

  • liczba wyprodukowanych sztuk, spełniających wymagania,
  • przyczyny błędów wykrytych w procesie wytwórczym,
  • powody przestojów,
  • aktualny stan maszyny,
  • czas rozpoczęcia i zakończenia produkcji danej partii,
  • zużycie nośników energii względem danej maszyny.

I wiele więcej, gdzie ograniczeniem jest nasza wyobraźnia i możliwości samej maszyny produkcyjnej. Dzięki temu znacznie łatwiej można wyciągnąć wnioski dotyczące m.in. planowania produkcji, zakupu nowej maszyny.

SPC raport produkcyjny

Dzięki rozwiązaniu SPC znacznie sprawniej można wyciągać wnioski na przyszłość. W ten sposób możliwe jest bowiem sprawdzenie, czy określone wskaźniki statystyczne mieszczą się w granicach tolerancji.

Raport jest wynikiem pracy zaawansowanego modułu statystycznej kontroli produkcji. Pokazuje nie tylko historię wytworzenia, ale przede wszystkim – w trakcie procesu produkcji może wpłynąć na jego zatrzymanie, jeśli nastąpi przekroczenie zadanych wartości progowych.

Raporty generowane są automatycznie i mogą być przesyłane mailowo. Wystarczy zatem jedno spojrzenie, aby móc zareagować.

Korzyści

Pomoc w podejmowaniu efektywnych decyzji
Lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi
Większe bezpieczeństwo — stały wgląd do danych z procesu produkcyjnego
Szybsze wykrywanie ewentualnych błędów
Dostęp do realnych danych

Dlaczego warto?

Sprawny dostęp do danych wspierających zarządzanie produkcją.
Ograniczenie kosztów związanych z kompletowaniem dokumentacji papierowej oraz czasu, jaki należy poświęcić na znalezienie niezbędnych informacji.
Sposób na standaryzację komunikacji i wymiany informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
Statystyczna kontrola procesu.
Gwarancja poprawności danych.
Możliwość automatyzacji dedykowanych raportów w komunikacji z klientem.
Odpowiedź na wymogi klientów końcowych.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.