Planowanie i dystrybucja zleceń produkcyjnych

Co i w jakiej kolejności powinno zostać wyprodukowane, aby: optymalnie wykorzystywać zasoby magazynowe, zwiększać wydajność, zmniejszać czasy cykli, oszczędzać czas pracy operatora maszyny? “Poznaj moduł Portalu Produkcyjnego odpowiedzialny m.in. za planowanie produkcji”.

Optymalny plan produkcji

Za pomocą rozwiązania technolog tworzy zlecenia produkcyjne i ma do nich stały wgląd. Może on edytować zlecenia, a także — w razie potrzeby — je usunąć lub wstrzymać pracę operatora. Informacja o zleceniu przekazywana jest automatycznie, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę

 

 

Harmonogramowanie zleceń

Priorytety mogą być nadawane dwojako — technolog może ustawić hierarchię lub na bazie utworzonych zleceń (uwzględniając informacje dotyczące materiału, liczby sztuk itp.) operator może ustalić ich kolejność.

Szczegółowe dane z procesu produkcyjnego

Rozpoczynając pracę, operator uruchamia zlecenie za pomocą jednego kliknięcia i w taki sam sposób informuje o jego zakończeniu. W czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o wykonanym zleceniu (wymiarach, ilości, wycięciach, liczbie OK/NOK) dostępne są w panelu technologa i administratora.

Korzyści

Większa wydajność
Stały dostęp do danych
Lepsza komunikacja między planistą a operatorem
Większa elastyczność produkcji

Dlaczego warto?

Sprzężenie planowania z magazynem — lepsze wykorzystanie zasobów magazynowych.
Możliwość integracji z innymi systemami, np. ERP — podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie rzetelnych danych.
Możliwość powiązania systemu z BOM.
Automatyzacja ręcznego planowania i raportowania produkcji.
Bieżące informacje o postępach w realizacji planu - rzeczywisty licznik produkcji.
Dostęp do szczegółowych informacji, dotyczących parametrów wykonanych elementów oraz zużytych materiałów, np. butelek, metali, etykiet, pudełek.
Optymalny plan produkcji — wzrost wydajności.
Sprawna komunikacja między planistą i operatorem — szybsze reakcje i większa elastyczność produkcji.
Stały dostęp do aktualnych i archiwalnych danych.
Skalowalność rozwiązania — moduł może zostać wdrożony jako samodzielny system lub w połączeniu z innymi narzędziami Portalu Produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.