ESG, neutralności klimacztynej
Blog

Od czego zacząć implementację strategii ESG w firmie produkcyjnej?

15 stycznia, 2024
Author:

ESG stanowi wyznacznik, określający w 3 obszarach strategię zrównoważonego rozwoju organizacji. Obszary te obejmują wpływ na środowisko (environmental), społeczeństwo (social) oraz aspekt zarządczy (governance) każdego przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój prowadzić powinny wszystkie firmy, jednak dla branży produkcyjnej może wiązać się ze szczególnymi wyzwaniami. W tym artykule omówimy, jak zakład produkcyjny może skutecznie zainicjować i rozwijać strategię ESG, biorąc pod uwagę specyficzne aspekty tej branży.

Wpływ na środowisko

Aspekt środowiskowy określa wszystkie kroki, które podejmuje organizacja, aby dbać o środowisko oraz zmniejszać negatywny wpływ swoich działań na planetę.

Mogą to być działania takie jak obniżanie śladu węglowego czy recykling, niemniej jednak największą obustronną, dla firmy i dla środowiska, korzyścią jest odpowiednie zaopiekowanie się wykorzystaniem energii oraz jej źródłem. Wielkość tych przedsiębiorstw często prowadzi do ogromnego zużycia energii i produkcji znacznej ilości odpadów. W firmach, które nie przestrzegają zasad ESG, to właśnie w odpadach kryje się potencjał największych strat finansowych. Oznacza to, że proces przetwórczy nie jest na tyle optymalny, aby je eliminować lub zadbać o ich ponowne wykorzystanie. Jest to także częściowo związane z zarządzaniem magazynem – lepsze magazynowanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a to z kolei na unikanie odpadów, czyli kosztów.

Mimo złożoności czynnik środowiskowy jest najbardziej mierzalny i podlega najłatwiejszej optymalizacji, głównie poprzez monitorowanie maszyn i procesów.

Społeczność firmowa i lokalna

Czynniki społeczne obejmują przede wszystkim dbałość o pracowników i społeczność lokalną. Im większa skala firmy, tym większy jej wpływ na otoczenie. Firma poza dostarczaniem miejsc pracy powinna angażować się w rozwój lokalnego środowiska, np. poprzez inwestycje w edukację czy infrastrukturę.

Pracownik zaangażowany i lojalny stanowi nieocenioną wartość dla każdej firmy. Warto, aby przedsiębiorstwo reprezentowało wartości, z którymi pracownicy chcą się utożsamiać. Konieczne jest również aktywne tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi oraz dbałość o zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi, kursów i szkoleń.

Aspekt zarządczy

Efektywne zarządzanie w kontekście ESG obejmuje zoptymalizowane sposoby komunikacji w firmie. Transparentność, przestrzeganie etyki zawodowej oraz przepisów prawa są kluczowe. Organy nadzorcze powinny skupić się na raportowaniu do interesariuszy oraz usprawnianiu procesu podejmowania decyzji. Jeśli komunikacja działa sprawnie, wszyscy pracownicy wiedzą, co, jak i kiedy robić. To z kolei pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze oraz wyeliminować ewentualne nieporozumienia.

Pierwsze kroki w ESG – audyt

Zanim firma rozpocznie implementację strategii ESG, kluczowe jest zrozumienie celów tej strategii. Warsztat zarządu firmy z udziałem specjalisty w dziedzinie ESG może dostarczyć niezbędnej wiedzy i zaangażować go w proces nadchodzących zmian. Jest to podstawa do przekonania reszty zespołu w słuszność podejmowanych decyzji.

Analiza bieżącej sytuacji poprzez zewnętrzny audyt stanowi niezbędną ścieżkę do identyfikacji problemów związanych z ESG w danym przedsiębiorstwie. Próby przeprowadzenia audytu wewnętrznego mogą prowadzić do wyników niepewnych i niewiarygodnych. Jedynie doświadczony specjalista jest w stanie precyzyjnie określić rzeczywiste wyzwania zakładu i skutecznie doradzić w kolejnych etapach. Audyt stanowi uniwersalny krok we wdrażaniu działań ESG dla różnych firm, umożliwiając identyfikację najbardziej problematycznych obszarów, które wymagają szczególnej uwagi.

Monitorowanie i aktualizowanie działań.

Firmy produkcyjne dysponują systemami, które wspierają automatyzację danych związanych z czynnikiem środowiskowym. Systemy MES i traceability pomagają m.in. w mierzeniu śladu węglowego i optymalizacjach środowiskowych. Mimo że aspekt społeczny i zarządczy są znacznie bardziej uniwersalne, to warto jednak pamiętać, że zakłady produkcyjne wymagają bardziej elastycznych podejść, ze względu na dużą skalę i różnorodność pracowników w tego typu firmach.

Aby działania zgodne z zasadami ESG były skuteczne, niezbędne jest nie tylko ich monitorowanie, lecz także regularne aktualizowanie. Każde przedsiębiorstwo dysponuje własną strategią, którą stale ocenia pod kątem skuteczności, sprawdzając, czy podąża się we właściwym kierunku. Tak samo ważne jest regularne sprawdzanie funkcjonowania strategii zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli planowane działania obejmują długoterminowe perspektywy, to aspekty ESG podlegają ciągłym zmianom, np. prawnym.

Skuteczna realizacja strategii ESG przynosi korzyści finansowe, buduje pozytywny wizerunek i przyciąga inwestorów, którzy preferują zrównoważone firmy. Monitorowanie i ciągłe aktualizowanie działań są kluczowe dla utrzymania skuteczności strategii ESG w dynamicznym środowisku biznesowym. Realizacja tych kroków stanowi nie tylko inwestycję w zrównoważony rozwój, ale także fundament dla długotrwałego sukcesu firmy produkcyjnej. Dlatego konieczne jest dostosowywanie strategii ESG do aktualnych warunków, zapewniając, że przedsiębiorstwo nadal osiąga zamierzone cele zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami.

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

Author:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.