Blog

Jak transformacja cyfrowa wpływa na ESG w firmie produkcyjnej?

15 lutego, 2024

ESG w firmie produkcyjnej to wielkie wyzwanie związane z koniecznością równoważenia aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych. W dzisiejszym świecie aspekty te są nie tylko ważnym elementem odpowiedzialności społecznej biznesu, ale również mają kluczowe znaczenie dla inwestycji, relacji z klientami oraz pozycji konkurencyjnej.

ESG w firmie produkcyjnej

Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy koncentruje się na tym, jak organizacja wpływa na naszą planetę. Obejmuje działania mające na celu minimalizację śladu węglowego, redukcję emisji CO2 i promowanie recyklingu. Niezależnie od rozmiaru firmy, aspekt środowiskowy staje się coraz ważniejszy w obliczu zmian klimatycznych i jest brany pod uwagę przy decyzjach inwestycyjnych i wyborach konsumentów.

ESG w firmie produkcyjnej

Aspekt społeczny

Aspekt społeczny skupia się na wpływie firmy na społeczność lokalną i podejściu do pracowników. Oznacza troskę o rozwój ludzi pracujących w organizacji oraz lokalnej gospodarki. Duże firmy wpływają na rozwój infrastruktury wokół siebie, tworząc w ten sposób dodatkowe miejsca pracy i aktywując lokalną gospodarkę.

Aspekt zarządczy

Aspekt zarządczy to kwestia budowania kultury korporacyjnej i efektywnej komunikacji wewnątrz firmy. Wartości, wizja i misja organizacji powinny być spójne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników.

ESG w firmie produkcyjnej – Wyzwania

Firmy produkcyjne generują znaczne ilości spalin, odpadów i zużywają sporo energii elektrycznej lub gazu. Są to istotne wyzwania, jednak zaawansowane technologie pomiarowe i analizujące mogą być wsparciem w optymalizacji.

system traceability

Zakład produkcyjny a obszar środowiskowy ESG

Posiadając zaawansowaną technologię, można dokładnie monitorować zużycie mediów. Skuteczna dokumentacja procesów i optymalizacja kosztów wymaga precyzyjnych danych, a docelowym stanem każdej produkcji powinien być poziom szczegółowości jednostki towaru. 

Cyfryzując zakład produkcyjny i dbając o odpowiednią komunikację między systemami, obniżone zostaje zużycie papieru i ograniczone jest powielanie tych samych danych w różnych miejscach. Dokumenty nie są mnożone, a rzetelne dane automatycznie trafiają do odpowiedniego systemu, gdzie są wizualizowane i archiwizowane. Nowoczesne rozwiązania IT pozwalają określić dokładne ilości zużycia mediów i surowców podczas produkcji jednego ogniwa i analizy stanu bieżącej produkcji, a także identyfikują przyczyny ewentualnych różnic.

Obszar społeczny ESG w sektorze produkcyjnym

W aspekcie społecznym pomocne są systemy informatyczne badające efektywność pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie potencjału pracowniczego.

  • Systemy automatyzujące pracę ludzką  – w szczególności te zadania, które są czasochłonne i uciążliwe, a jednocześnie niewydajne  – poprawiają jakość i satysfakcję z pracy.
  • Cyfryzacja zakładu produkcyjnego wpływa nie tylko na bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, łatwiejsze i szybsze staje się podejmowanie decyzji, dzięki czemu zwiększa się komfort i poczucie stabilności pracowników i osób zarządzających.
  • Informatyzacja systemu raportowania i księgowości daje pewność o rzetelności danych, a dodatkowo obniża się poziom odpowiedzialności pracowniczej, gdyż zostaje ona przejęta przez dane narzędzie.

Istotne jest, aby nie tracić czujności i mieć świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji działań. W tym obszarze pomocne mogą okazać się również ankiety pracownicze i społeczne.

Zarządzanie zakładem produkcyjnym zgodnie z ESG

Chcąc wdrażać nowe technologie, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia niezależnych ekspertów. Rozwiązania IT ulegają bowiem zmianie co kilka miesięcy.  Niezbędne jest zatem specjalistyczne wsparcie w aktualizowaniu działań. Niezależny doradca pomoże określić wyzwania i wskaże najlepsze rozwiązania.

 

identyfikowalność, traceability

Dane a zarządzanie zgodne z ESG

Posiadając rzetelne dane, proces podejmowania lepszych decyzji jest znacznie usprawniony. Istotne jest, aby zarząd działał spójnie ze swoją strategią, a o wszelkich zmianach informował cały zespół. Transparentność i zarządzanie zmianą są kluczowe do ujednolicenia wartości pracowników i firmy. Wysokiej jakości doradztwo technologiczne może pomóc też w tym obszarze  – wskaże pracownikom realne korzyści z wprowadzania zmian.

Mimo że aspekty zarządcze są znacznie trudniejsze do zmierzenia, warto wprowadzać aktywności takie jak ankiety, czy personalne rozmowy w życie codziennie firmy, aby zwiększyć efektywność komunikacji i podnieść morale pracowników.

ESG w parku maszynowym – jak zacząć?

1. Przeprowadzenie audytu i analiza sytuacji AS IS

Analiza obecnej sytuacji może nie być w pełni skuteczna, jeśli zostanie przeprowadzana wyłącznie in-house’owo. Podczas mapowania okoliczności AS IS oraz wdrażania nowych systemów IT niezwykle pomocna może okazać się obecność niezależnego specjalisty z zewnątrz.

2. Rozliczenie z rzeczywistością zakładu

Po otrzymaniu wyników audytu warto dokonać jej samooceny i zadecydować, czy obecna sytuacja jest akceptowalna, czy wymaga poprawy.

3. Zbudowanie mapy transformacji cyfrowej i nowej strategii ESG

Jak długo trwają pierwsze kroki w ESG

Czas w dużej mierze zależy od wielkości zakładu. Duże przedsiębiorstwa mające rozproszoną strukturę, wiele fabryk i tysiące pracowników będą przechodziły wydłużony proces. W średniej wielkości zakładzie produkcyjnym firma explitia jest w stanie w ciągu od 1 do 3 miesięcy zrealizować trzy podstawowe kroki transformacji. 

Wdrożenie strategii ESG nie jest jednak procesem, który ma ściśle określony początek i koniec. Działania zrównoważonego rozwoju muszą stać się częścią kultury organizacyjnej, która nieustannie trwa i się rozwija.

ESG w firmie produkcyjnej a koszty

Wprowadzenie strategii ESG niesie ze sobą pewne koszty, ale przede wszystkim przynosi długoterminowe korzyści. Dlatego ESG nie należy rozważać pod kątem ceny, a pod względem inwestycyjnym w ograniczanie kosztów produkcji, zwiększenia zadowolenia pracowników i klientów, wzrostu sprzedaży oraz poprawy wizerunku firmy.

Cały proces powinien sprowadzać się do wiedzy, jakie są koszty poszczególnych inwestycji, ale przede wszystkim, jakie są zwroty z tych inwestycji. Warto też spojrzeć na swego rodzaju punktację, która odpowie, w jak wielu aspektach inwestycja realnie zmieni firmę.

ESG w firmie produkcyjnej – przykłady działań

Opomiarowanie mediów – wdrażanie systemu, który nie tylko zbiera dane, ale je analizuje i daje wnioski, a więc dostarcza informacji o obszarach wymagających optymalizacji.
Automatyzacja zadań i lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych.
Robotyzacja stanowisk niebezpiecznych.
Premiowanie pracowników na podstawie wyników pomiarów efektywności, za wyniki lepsze niż standardowe.
Zapewnianie szkoleń i kursów.
Spójna komunikacja i na bieżąco informowanie o tym co się dzieje w firmie.
Dofinansowanie infrastruktury lokalnej.

Korzyści strategii ESG w firmie produkcyjnej

ograniczanie kosztów
poprawa zadowolenia pracowników
zwiększenie konkurencyjności
zmniejszenie rotacyjności w firmie
dbałość o środowisko, planetę
zwiększona renoma i pozytywny wizerunek firmy
zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów
zbudowanie dobrej i spójnej wizji oraz misji organizacji
poprawa bezpieczeństwa pracy

Skontaktuj się z nami

Chcesz przenieść swój zakład produkcyjny na poziom 4.0? Interesują Cię nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu automatyzacji i cyfryzacji? Koniecznie daj nam znać!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.